ΛΗΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προσοχή! Η συνδρομή σας έχει λήξει ή επιχειρήσατε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας χωρίς να εισάγετε τον κωδικό σας. 

Θα πρέπει να ανανεώνετε τη συνδρομή σας έγκαιρα, για να αποφύγετε πιθανά πρόστιμα από τους εισπρακτικούς οργανισμούς δικαιωμάτων μουσικής.

Με βάση πάγια θέση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως έχει διατυπωθεί σε Δελτίο Τύπου του Οργανισμού, η κάλυψη σας θα πρέπει να είναι συνεχής και να μην υπάρχουν κενά διαστήματα.

Παρακαλώ ανανεώστε τη συνδρομή σας το συντομότερο δυνατόν, επικοινωνώντας μαζί μας.