Η πλατφόρμα μας σας δίνει το δικαίωμα να δημιουργήσετε ένα (1) εξειδικευμένο μουσικό κανάλι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει διαφημιστικά μηνύματα ή ανακοινώσεις της επιχείρησής σας.