ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΜΟΥΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ


Δημιουργήστε το δικό σας εικοσιτετράωρο, ημερήσιο πρόγραμμα μουσικής με ωριαίες playlists. Διαλέγετε το είδος μουσικής που θέλετε να παίζετε κάθε ώρα της ημέρας και η πλατφόρμα μας θα δημιουργήσει το δικό σας, πλήρως εξατομικευμένο, μουσικό κανάλι. Οι μουσικές επιλογές για κάθε είδος και το πρόγραμμα εντός της κάθε ωριαίας ζώνης είναι διαφορετικά και ανανεώνονται από εμάς καθημερινά.

Χωρίς να είναι απαραίτητα, εφόσον έχετε δικά σας διαφημιστικά μηνύματα ή ανακοινώσεις, που επιθυμείτε να ακούγονται στους χώρους της επιχείρησής σας, θα πρέπει να τα ορίσετε πριν τη δημιουργία του καναλιού, στην ειδική σελίδα Διαχείρισης Διαφημίσεων Συνδρομητή. Αν ήδη υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα / ανακοινώσεις εισάγονται αυτόματα.

Η δημιουργία νέου προγράμματος μέσω της παρακάτω φόρμας, αντικαθιστά κάθε προηγούμενη επιλογή σας. Στις 4πμ τα χαράματα ανανεώνονται οι μουσικές επιλογές στο σταθμό σας, διατηρώντας τη θέση των διαφημίσεων, εφόσον υπάρχουν.