ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΜΟΥΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ


Η αναπαραγωγή ξεκινάει την ακριβή ώρα του προγράμματος που έχετε δημιουργήσει. Αν δηλαδή για τη ζώνη 8μμ – 9μμ έχετε επιλέξει μουσική πιάνο και συνδεθείτε στις 8.55μμ θα ακούσετε πέντε (5) λεπτά πιάνο και μετά στις 9μμ θα ακολουθήσει η μουσική της επόμενης ζώνης.

Σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλαπλά καταστήματα αναπαράγονται ταυτόχρονα σε όλες τις τοποθεσίες η ίδια μουσική και τα ίδια διαφημιστικά μηνύματα / ανακοινώσεις.


 • Ζώνη 12 με 1πμ:

 • Ζώνη 1 με 2πμ:

 • Ζώνη 2 με 3πμ:

 • Ζώνη 3 με 4πμ:

 • Ζώνη 4 με 5πμ:

 • Ζώνη 5 με 6πμ:

 • Ζώνη 6 με 7πμ:

 • Ζώνη 7 με 8πμ:

 • Ζώνη 8 με 9πμ:

 • Ζώνη 9 με 10πμ:

 • Ζώνη 10 με 11πμ:

 • Ζώνη 11 με 12πμ:

 • Ζώνη 12am με 1μμ:

 • Ζώνη 1 με 2μμ:

 • Ζώνη 2 με 3μμ:

 • Ζώνη 3 με 4μμ:

 • Ζώνη 4 με 5μμ:

 • Ζώνη 5 με 6μμ:

 • Ζώνη 6 με 7μμ:

 • Ζώνη 7 με 8μμ:

 • Ζώνη 8 με 9μμ:

 • Ζώνη 9 με 10μμ:

 • Ζώνη 10 με 11μμ:

 • Ζώνη 11 με 12μμ: